Selecteer een pagina

Ondernemingen kunnen naast investeren, ook desinvesteren. Dat wil zeggen dat ze zich van (vaste) activa ontdoen omdat ze bijvoorbeeld het eind van de economische levensduur heb-ben bereikt en niet meer rendabel kunnen worden gebruikt. Deze activa worden (vaak) inge-ruild voor nieuwe activa en verkocht voor een relatief klein bedrag (de restwaarde) of wegge-gooid. In principe gaat het hierbij dus om het buiten gebruik stellen van een activa zoals een duurzame productiemiddel. Deze desinvestering kan ook de verkoop of sluiting van een be-drijf(sonderdeel) omvatten. Vaak is dit het gevolg van strategische herpositionering, maar kan ook afgedwongen zijn om de financiƫle positie van een onderneming te verbeteren. Desinves-teringen zijn meestal terug te vinden bij de buitengewone baten en lasten.