Selecteer een pagina

Derivaten zijn afgeleide financiële instrumenten/producten, al dan niet op beurzen verhandel-baar, waarvan de waarde afhankelijk is van de waarde van andere (veelal financiële) pro-ducten (zoals aandelen, rente, valuta’s maar ook olie, goud).

Er zijn twee soorten derivaten: termijncontracten (gewone termijncontracten, futures, valuta-swaps, renteswaps, enzovoort) en opties (putopties, callopties, renteopties, enzovoort). Alle derivaten hebben met elkaar gemeen dat het per definitie contracten zijn met een voorwaar-delijk element. Het doel van deze financiële instrumenten is het verkleinen van de risico’s als gevolg van hevige schommelingen van onder meer aandelenkoersen, rentestanden en wis-selkoersen.