Selecteer een pagina

Opbrengsten gedeeld door de kosten. De dekkingsgraad geeft aan in welke mate de kosten (totale kosten of de kosten specifiek voor een bepaald taakbestand) worden gedekt door de opbrengsten van de organisatie.