Selecteer een pagina

De dekking van de rentelasten geeft een andere dimensie weer in de vraag rond de solvabili-teit. De belangrijkste vraag die met dit kengetal wordt beantwoord is of de onderneming vol-doende resultaat genereert, zodat zij, ook bij tegenslagen, in ieder geval de rentelasten van de schulden kan betalen.

Formule: resultaat (voor belasting) + rente
Dekking rentelasten =

rentelasten op schulden