Selecteer een pagina

Dit kengetal geeft aan hoeveel weken een onderneming kan doorgaan zonder bedrijfsactivi-teiten, zonder in liquiditeitsproblemen te geraken.

Formule: vlottende activa -/- voorraden
Defensive interval = x 52

bedrijfskosten -/- overige opbrengsten -/-
afschrijvingen -/- financiƫle baten en lasten