Selecteer een pagina

Het bezit van een aandelenpakket door een onderneming in een andere onderneming, met het oogmerk, de intentie, in deze andere onderneming invloed uit te oefenen op het beleid of-tewel een duurzame verbondenheid op te bouwen. De deelneming is dus gebaseerd op het bezit van aandelen. Het consolideren van deelnemingen is afhankelijk van de zeggenschap in de andere onderneming. Voorbeeld: als iemand 99% van de aandelen heeft maar iemand an-ders heeft het voor het zeggen, dan moet degene die 1% deelneming heeft, de deelneming consolideren.