Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Goedkeuring door de Staten-Generaal van de begrotingsuitvoering van de minister. Na Ver-antwoordingsdag keuren de Staten-Generaal de slotwetten goed. Daarmee verlenen ze de-charge aan de ministers: ze worden ontheven van hun verantwoordelijkheid voor het gevoer-de beleid en de daaraan verbonden financiƫle consequenties, waarover ze zich in de jaarver-slagen hebben verantwoord.