Selecteer een pagina

Kengetal om de solvabiliteit van een onderneming te kunnen beoordelen. Het getal geeft aan in hoeverre de totale activa van een onderneming zijn gefinancierd met geleend geld ofwel vreemd vermogen.

Formule: vreemd vermogen
Debt ratio =

totale vermogen