Selecteer een pagina

Dit is de Angelsaksische benadering van de solvabiliteit. Hierbij wordt de D (debt, schulden), in relatie gebracht met de E (equity, eigen vermogen). Een solvabiliteit van 25% komt overeen met een D/E-ratio van 3 (75/25). Zie ook solvabiliteit.

Formule: debt schulden

D/E ratio =
=
equity eigen vermogen