Selecteer een pagina

Alle rekeningen in een boekhouding kennen een debet- en creditzijde, zie Dubbel boekhou-den. De balans biedt een overzicht van de bezittingen (of bedrijfsmiddelen) en de wijze waar-op deze middelen zijn gefinancierd. De balans is in twee kolommen (scontrovorm) verdeeld. Aan de linkerkant staan alle bedrijfsmiddelen (in geld uitgedrukt) genoemd. Dit wordt de acti-vazijde of debet genoemd. Aan de rechterzijde worden alle schulden, voorzieningen en het eigen vermogen (in geld) genoemd. Dit wordt de passivazijde of credit genoemd. Zie ook Dubbel boekhouden, Balans en Credit.