Selecteer een pagina

De verhouding tussen de activa die op korte termijn in geld zijn om te zetten en de verplich-tingen die op korte termijn moeten worden voldaan. De current ratio wordt ook wel liquiditeits-verhouding genoemd en is daarmee een maatstaf van liquiditeit op korte termijn, zoals ook de quick ratio. In de formule worden voor de kortlopende schulden ook wel vlottende passiva gebruikt.

Formule: vlottende activa
Current ratio =

kortlopende schulden