Selecteer een pagina

Aandelen die recht geven op een jaarlijks vast dividend. Bij de verdeling van de winst gaan deze aandelen voor op de gewone aandelen. Indien de winst in een bepaald jaar niet toereikend is om het preferente dividend uit te keren, wordt het onbetaalde dividend doorgescho-ven naar volgende jaren, totdat het volledige bedrag is betaald.