Selecteer een pagina

Dit vakgebied houdt zich bezig met het toerekenen van kosten aan kostendragers en kos-tenplaatsen. Cost accounting is nodig voor de externe rapportage en interne winstbepaling en daarmee sa¬menhangend als bruikbare informatie voor managementbeslissingen.

Twee belangrijke doelstellingen van cost accounting zijn:
1. informatie over de kostprijs van producten of diensten nodig voor de externe rapportage (bijvoorbeeld voorraadwaardering) en;
2. kostprijsinformatie om beslissingen te nemen (bijvoorbeeld het wel of niet handhaven van een product of dienst in het assortiment).