Selecteer een pagina

Activiteiten gericht op het bestuur, het toezicht en de verantwoording van een onderneming. Vennootschappen die onder het Nederlandse structuurregime vallen moeten een bestuurs-model hebben, dat bestaat uit twee onderling onafhankelijke organen: een raad van commis-sarissen en een raad van bestuur. Zie ook Code Tabaksblat.