Selecteer een pagina

In dit beginsel wordt uitgegaan van de algemene gedachte dat bij waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat de activiteiten waarvoor deze dienen, worden voort-gezet (‘going concern’-gedachte). Toepassing van dit beginsel betekent bijvoorbeeld dat de voorraad gewaardeerd moet worden tegen de aanschaffingsprijs verminderd met hierop ver-richte afschrijvingen en niet tegen de vermoedelijke opbrengst bij liquidatieverkoop van de voorraad. Zie Jaarrekening.