Selecteer een pagina

Ook wel: bedrijfscontinuïteitsplan (BCP). Een contingency plan beschrijft hoe de organisatie reageert op onverwachte voorvallen. Met een reeks voorzorgen en procedures die garande-ren dat de organisatie de kernactiviteiten kan behouden of zo snel mogelijk kan opstarten. Aan het BCP gaat een Business impact analyse (BIA) vooraf. In de BIA staat de analyse van alle bedrijfskritische functies en het effect dat een specifiek voorval erop kan hebben. Veel organisaties beperken zich bij de analyse en het opstellen van een plan tot de financiële con-tinuïteit. Het genereren van een gezonde geldstroom, de kosten te drukken en een stabiele investeringsniveau. Aan de andere kant is de basis van een financieel gezonde organisatie de onderliggende activiteiten. Daarom zal ook gekeken moeten worden naar andere aspec-ten dan alleen financieel. In veel organisaties wordt met het contingengy plan de aangepaste jaarplannen inclusief een scenario analyse bedoeld.