Selecteer een pagina

De concernfinancieringsregeling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, bood de mo-gelijkheid een reserve te vormen voor de specifieke risico’s die zijn verbonden aan internatio-naal opereren van in Nederland gevestigde ondernemingen. Omdat de concernfinancierings-regeling in Europees verband is aangemerkt als schadelijke belastingconcurrentie en door de Europese Commissie is aangemerkt als verboden staatssteun, is deze regeling afgeschaft. Daarvoor in de plaats is een vergelijkbare fiscale regeling gekomen: Wet werken aan winst (2006).