Selecteer een pagina

De compound annual growth rate is het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage van een inves-tering over een gespecificeerde tijdsperiode. De formule is nuttig om te evalueren hoe diverse investeringen in de tijd hebben gepresteerd. De formule houdt echter geen rekening met de verschillen in de investeringsresultaten gedurende de tijd. Er wordt dus uitgegaan van een groei met een gemiddeld percentage. Daarnaast is het een historisch gegeven hetgeen geen garanties biedt voor de toekomst.