Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Het werkterrein van het CVZ is de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Tot het takenpakket van het CVZ behoren: het verdelen van premie-geld onder de zorgverzekeraars (risicoverevening), het uitvoeren van voorzieningen en re-gelingen voor bijzondere groepen (bijvoorbeeld mensen in het buitenland) en het adviseren over de samenstelling van het basispakket. Zie ook CIZ, NZa en WMG.