Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Norm waarbij de totale belasting- en sociale premieontvangsten worden uitgedrukt als per-centage van het nationaal inkomen.