Selecteer een pagina

Met chargeback worden verschillende activiteiten bedoeld. Letterlijk: terugbetaling of doorbe-lasting. Binnen de consumentenhandel kan met chargeback worden aangeduid dat een klant goederen ontvangt en die naar de leverancier terugstuurt omdat het niet aan de verwachtin-gen voldoet. Daarmee wordt dit proces voor de leverancier erg belangrijk omdat het niet al-leen gaat om klantentevredenheid. Het kan ook een vorm van fraude zijn (bijvoorbeeld als hij onterecht reclameert dat hij het product niet heeft ontvangen) ). Het chargeback systeem zal daarom expliciet beschreven moeten worden. Chargeback wordt ook gebruikt voor het in re-kening brengen van de kosten van centrale diensten. Zij leveren producten of diensten en daarvoor dient een bepaald bedrag (fee) voor betaald te worden. Een belangrijk aspect in dit proces is het definiƫren van de taken en de daaraan gerelateerde kosten (b.v. maximaal 90% charge back).