Selecteer een pagina

(begrip uit de zorgsector)
Het CIZ beoordeelt of er een recht bestaat op de zorg via de AWBZ (Algemene Wet Bijzonde-re Ziektekosten). Het CIZ is door de overheid aangewezen als poortwachter van publiek ge-financierde zorg. Het CIZ geeft zelf indicaties af en toetst de vervolgindicaties van zorgaan-bieders. Zie ook CVZ, NZa en WMG.