Selecteer een pagina

Mezzanine

Mezzanine financiering is financiering door middel van tussen- of mengvormen van vreemd en eigen vermogen. De term wordt veelal gebruikt als een verzamelbegrip voor ingewikkelde constructies waarin verschillende vormen van aandelen uitgegeven worden en verschillende...

Brutowerkkapitaal

Het brutowerkkapitaal is gelijk aan de vlottende activa. Zie ook Werkkapitaal.     Terug naar vorige pagina Terug naar Begrippenlijst

Brutomarge

Ook wel marge, bruto winst, brutowinstmarge of bruto-omzetresultaat genoemd. De bruto-marge is het bedrag dat van de omzet resteert na aftrek van de kosten die direct aan deze omzet gerelateerd zijn (cost of goods sold; COGS, ook wel kostprijs van de omzet ge-noemd)....

BERAP (BEstuursRAPortage)

(begrip uit de overheidssector) In de BERAP rapporteert de directie aan zijn bestuur over de voortgang en bedrijfsmatige ontwikkeling van de organisatie. Zie ook MARAP     Terug naar vorige pagina Terug naar...

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

(begrip uit de zorgsector) De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekert de zorg en begeleiding bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. De Zorgverzekeringswet (Zvw) voorziet in uw zorgverzekeringen voor kortdurende, op genezing gerichte zorg. De AWBZ...