Selecteer een pagina

Zorgzwaartepakket (ZZP)

(begrip uit de zorgsector) Een zorgzwaartepakket is een volledig pakket van zorg dat aansluit op de kenmerken van de cliënt en het soort zorg dat de cliënt nodig heeft. Een ZZP bestaat uit een beschrijving van het type cliënt, het aantal benodigde uren zorg en een...

Zorgverzekeringsstelsel

(begrip uit de zorgsector) Sinds 1 januari 2006 kent Nederland een nieuw zorgverzekeringsstelsel. Een aantal oude verzekeringsvormen (ziekenfonds, particuliere verzekering en de ambtenarenregeling) bestaat niet meer. Daarvoor in de plaats is er één zorgverzekering met...

Zorgkantoor

(begrip uit de zorgsector) De uitvoering van de AWBZ is sinds 1998 in handen van de zorgkantoren. Deze zijn door de gezamenlijke zorgverzekeraars in het leven geroepen. Zorgkantoren zijn zelfstandig werkende kantoren – nauw gelieerd aan de zorgverzekeraar ter plekke –...

Yieldcurve

Een yieldcurve is een term uit het vermogensbeheer, met name in de context van obligaties: een yieldcurve is een grafiek die het verband weergeeft tussen het rendement op overigens gelijke of vergelijkbare leningen met diverse looptijden. Op de horizontale as wordt de...

Winstreserve

Gedeelte van het eigen vermogen dat ontstaat door het inhouden van winsten.     Terug naar vorige pagina Terug naar Begrippenlijst

Winstcentrum

Dit is een verantwoordelijkheidscentrum waarin managers en andere medewerkers zowel de opbrengsten als de kosten beheersen van de producten of diensten die zij leveren. Een winstcentrum is vergelijkbaar met een onafhankelijke organisatie. Het enige verschil is dat het...