Selecteer een pagina

De cashflow, kasstroom, geeft aan welke inkomsten en uitgaven een onderneming in enige periode heeft. De kasstroom is te berekenen door het resultaat van de winst-en-verliesrekening te nemen en dit bedrag te corrigeren voor kosten die geen uitgaven zijn als-mede uitgaven die geen kosten zijn (volledige besteding). De cashflow is dus de nettowinst plus afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen. Zie ook kasstroom.