Selecteer een pagina

Het CAPM is een model voor het waarderen van aandelen, effecten, derivaten en/of activa door risico en verwachte opbrengsten met elkaar in verband te brengen. Kern van dit model is het gedrag van investeerders in kaart te brengen. Zij eisen meer rendement als er meer ri-sico verwacht wordt.