Selecteer een pagina

Een buy-out is een overname waarbij (een gedeelte van) een onderneming verzelfstandigd wordt. De buy-out wordt aangeduid met de partij die overneemt. Als de overnemende partij het management of het bestuur is, wordt dit management buy-out (MBO) genoemd. Dit kan ook het personeel (employees buy-out of EBO), een combinatie (management employees buy-out of MEBO) of investeerders (investors buy-out of IBO) zijn. De meeste MBO’s zijn aandelentransacties. Een andere vorm is een activa-passiva-overdracht. Dit is echter vaak lastiger omdat er derden (contractpartijen) bij betrokken zijn, maar ook omdat elk afzonderlijk object van de onderneming overgedragen moet worden.