Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Een iteratief proces waarbij de activiteiten en daarmee samenhangende middelen voor een specifieke periode in kwantitatieve, meest financiƫle grootheden worden vastgesteld. Bij for-mele-budgettering wordt gebruik gemaakt van een geheel aan spelregels. Inputbudgettering betekent dat gewerkt wordt met inputfactoren (b.v. beschikbaar gestelde middelen). Bij pro-cesbudgettering wordt rekening gehouden met een bepaalde verhouding tussen middelen en taakstelling of processen. Als de omvang (en kwaliteit) van geleverde producten of diensten duidelijk is wordt gebruik gemaakt van outputbudgettering.