Selecteer een pagina

Het budgetresultaat kan worden gedefinieerd als de kosten die vooraf zijn gecalculeerd minus de werkelijk gemaakte kosten. Het externe budgetresultaat wordt gebruikt in de financial ac-counting (zie externe verslaglegging). Als het budgetresultaat vooral een intern proces is om de processen te verbeteren en te kijken naar efficiency behoort het tot de management ac-counting (zie interne verslaglegging).