Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Het recht van het parlement of de gemeenteraad om een begroting goed te keuren, te wijzigen of te verwerpen.