Selecteer een pagina

Een periodieke rapportage en verantwoording van de werkelijke bedrijfsresultaten vergeleken met gebudgetteerde resultaten.