Selecteer een pagina

Winst vóór aftrek van de vennootschapsbelasting. In sommige gevallen wordt de term ook voor brutomarge (omzet minus kosten direct aan deze omzet gerelateerd)