Selecteer een pagina

Het brutowerkkapitaal is gelijk aan de vlottende activa. Zie ook Werkkapitaal.