Selecteer een pagina

Ook wel marge, bruto winst, brutowinstmarge of bruto-omzetresultaat genoemd. De bruto-marge is het bedrag dat van de omzet resteert na aftrek van de kosten die direct aan deze omzet gerelateerd zijn (cost of goods sold; COGS, ook wel kostprijs van de omzet ge-noemd). Voorbeelden zijn inkoop grondstoffen of productiekosten. Dit bedrag kan ook in een percentage worden uitgedrukt door dit bedrag te delen door de omzet.

Formule: Brutomarge bedrag (omzet -/- COGS)
Brutomarge % = x 100%

Omzet

Formule:
Brutomarge = omzet minus de kosten van de omzet (COGS).