Selecteer een pagina

Omzet van de onderneming verminderd met de kosten van grond- en hulpstoffen, van dien-sten van derden en overige bedrijfskosten (exclusief afschrijvingen, lonen, salarissen, sociale lasten en interestkosten). Zie ook Toegevoegde waarde.