Selecteer een pagina

De productieomvang waarbij de totale opbrengsten gelijk zijn aan de totale kosten.