Selecteer een pagina

Het omzetniveau waarop de onderneming een nulresultaat zou behalen, oftewel de kosten volledig gedekt zijn. Bij de berekening hiervan wordt gebruik gemaakt van de contributiemarge. Dit is het percentage van de omzet dat resteert na aftrek van de totale variabele kosten, en dient ter dekking van de vaste kosten.

Formule: variabele kosten
Contributiemarge = 1 -/-

omzet

Formule: vaste kosten
Break-even om-zet =

contributiemarge