Selecteer een pagina

Voorwaardelijke verplichtingen uit hoofde van borgtocht voor schulden van anderen. Staat gewoonlijk niet op de balans van een onderneming, maar moet in de toelichting worden ver-meld.