Selecteer een pagina

Waarde van een productiemiddel, zoals dat blijkt uit de balans. De boekwaarde wordt bepaald door de aanschafprijs minus de afschrijvingen (tot dan toe).