Selecteer een pagina

Rekenperiode van twaalf maanden, die meestal samenvalt met het kalenderjaar. Als deze pe-riode niet samenvalt, wordt gesproken over een gebroken boekjaar.