Selecteer een pagina

De BIS-ratio (Bank of International Settlements) geeft een indicatie van de solvabiliteit van een bank. Het geeft de verhouding weer tussen het risicodragend vermogen en de naar risico gewogen activa. Gemeten wordt hoe groot het garantievermogen van een bank is ten opzich-te van de totale kredietverlening. Hoe hoger de ratio, hoe gezonder de bank. Volgens de BIS moet de totaal vermogen ratio minimaal 8 zijn en de kernvermogen ratio minimaal 4.