Selecteer een pagina

Opbrengsten en kosten die niet uit de normale ondernemingsactiviteiten voortkomen. Vaak hebben deze baten of lasten een incidenteel karakter zoals de verkoop van een bedrijfspand.