Selecteer een pagina

De bijdrage van een product in het proces of de winst/het rendement van een onderneming is (als formule) gelijk aan de omzet minus de variabele kosten. Als wordt uitgegaan van gelijk-blijvende (proportioneel) variabele kosten en verkoopprijzen, zal ook deze bijdrage constant zijn. Deze bijdrage is dan beschikbaar voor de dekking van de vaste kosten. Als er voldoen-de bijdrage is om de vaste kosten te dekken, is het break-evenpunt bereikt.