Selecteer een pagina

Door te werken met begrote kosten en productie, waardoor niet maandelijks een andere tarief of kostprijs ontstaat, kan er een verschil optreden tussen de werkelijke kosten of productie en de ingeschatte begroting. Een van deze verschillen is het bezettingsverschil. De vaste kosten worden vooraf omgeslagen over het te verwachte volume. Als dit volume afwijkt (posi-tief of negatief) ontstaat een overbezetting of onderbezetting: een bezettingsverschil.