Selecteer een pagina

Verslag van het bestuur (de directie) over het afgelopen verslagjaar en zijn verwachtingen ten aanzien van de toekomst. Aan dit verslag worden in de wetgeving op de jaarrekening ei-sen gesteld zoals de verwachtingen ten aanzien van de investeringen, financiering en de personeelsbezetting.