Selecteer een pagina

(begrip uit de zorg- en overheidssector)
Een onderdeel van het eigen vermogen. Een bestemmingsreserve wordt omschreven als een reserve waaraan door de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht een bepaalde be-stemming (gelabeld) is gegeven. Bestemmingsreserves hebben een expliciet karakter omdat de instelling van dergelijke reserves bewust genomen is. Er ligt dus een een verband tussen de instelling en de opbouw van de bestemmingsreserve. Bij bestemmingsreserve ligt vooraf de aard van de besteding (bestemming) vast.