Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
In de BERAP rapporteert de directie aan zijn bestuur over de voortgang en bedrijfsmatige ontwikkeling van de organisatie. Zie ook MARAP