Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Een (jaarlijkse) cyclus van beleid maken, begroten, afrekenen en verantwoording afleggen.