Selecteer een pagina

Een belegging is het bezit van bijvoorbeeld aandelen. Een belegging wordt niet geconsoli-deerd, hierbij is het niet van belang of dit bezit 1% of 100% van het totale aandelenpakket be-treft. Het gaat bij het consolideren vooral om de intentie dat de onderneming met de andere onderneming, waarin belegd wordt, geen duurzame verbondenheid wordt aangegaan.