Selecteer een pagina

(begrip uit de overheidssector)
Een vergoeding aan een organisatie door de overheid (bijvoorbeeld het ministerie aan een school) voor door de organisatie verrichte activiteiten.